SI EN

Projekt "Digitalna transformacija podjetja April 8" prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja April 8 d.o.o.

Cilji naložbe so:

- Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

- izboljšanje kompetenc zaposlenih,

- spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,

- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Projekt 8DATA prejel EU sofinanciranje

8DATA je napredno online orodje, ki izdelavo zahtevnih nadzornih plošč, ki zahtevajo velik vložek nadomesti s preprostim poročilom, ki iz različnih virov združi podatke v realnem času. Uporabniku v eni številki pove, kako uspešna je kampanja in kako dobro je delo v marketingu ali prodaji opravljeno v izbranem časovnem obdobju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj naložbe je razviti dokončno rešitev ter jo uspešno komercializirati.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.