SI EN CN

Pravilnik nagradne igre "Skoči in osvoji"

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Supernova marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju izvajalec).


2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Supernova in Darilne kartice Supernova.


3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v akciji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 2. 9. 2021 do 4. 9. 2021 v Supernovi Rudnik, med 14.00 in 20.00 uro, ter od 9. 9. 2021 do 11. 9. 2021 v Supernovi Šiška med 14.00 in 20.00 uro.

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Žrebanje nagrajencev se bo za Supernovo Rudnik izvedlo 8. 9. 2021 ob 15.00 uri, v Supernovi Šiška pa 13. 9. 2021 ob 15.00. V vsakem nakupovalnem centru Supernova bodo izžrebani 4-je nagrajenci, ki bodo osvojili darilne kartice v naslednjih vrednostih: 10, 20, 30 in 40 evrov. Skupaj bo torej izžrebanih 8 nagrajencev.

Žrebanje nagrajencev bo izvedla promotorka.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

 

4. člen: KOMISIJA

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

  • - Alenka Mivšek (April 8 d.o.o.) – predsednica komisije
  • - Lara Burkat (April 8 d.o.o.) – članica komisije
  • - Amelija Umek (April 8 d.o.o.) – članica komisije

 

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri za:

  • - 2 x bon Supernova v vrednosti 10€
  • - 2 x bon Supernova v vrednosti 20€
  • - 2x bon Supernova v vrednosti 30€
  • - 2 x bon Supernova v vrednosti 40€

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

6. člen: PREVZEM NAGRADE

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja preko e-pošte predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonsko številko ali mail, na katerega želi biti obveščeni o nagradi).

Če nagrajenec v roku desetih dni po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo podeljena drugemu sodelujočemu.

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

 

7. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo: "Dovoljujem, da Supernova Marketing d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre.«

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov alenka@april8.si.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

  • - izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
  • - obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,
  • - objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in dostop do njih dovoli izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.


8. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani: https://www.april8.si/si/pravilnik-nagradne-igre-skoci-in-osvoji

 

9. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

10. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 2. 09. 2021.

 

Ljubljana, 02. 09. 2021

April 8 d.o.o.